Marjan's Kinderopvang        

Marjan Schuurman-Minkjan
gastouder/gediplomeerd leidster

Beverveld 21
8017 LA  Zwolle
038-4651889

info@marjanskinderopvang.nl
KvK 05081733


Home

Visie

Openingstijden

Tarieven

Foto's

Links

De opvoedingsdoelen uit het pedagogisch beleidsplan in het kort

 

Voor het pedagogisch Werkplan van Marjan's Kinderopvang ben ik uitgegaan van het Pedagogisch Beleidsplan van Gastouderbureau 4Kids. Daarin wordt gewerkt met de vier opvoedingsdoelen die hieronder beschreven worden. Deze opvoedingsdoelen zijn geformuleerd naar aanleiding van onderzoek door Professor M. Walraven-Riksen, hoogleraar Kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam.

Deze doelen vormen samen het fundament voor de kwaliteit van de opvoeding en de opvang in de praktijk. Hier volgt een korte beschrijving.

 

 

Het bieden van een gevoel van veiligheid (emotionele veiligheid) en vertrouwen

Dit is de basis van elk handelen in de kinderopvang. Elk kind heeft een vertrouwd en veilig gevoel nodig. Als het kind zich veilig voelt, kan het de wereld aan en durft het de omgeving te verkennen en ontdekken.

 

Het bieden van mogelijkheden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie

Met persoonlijke competentie worden persoonskenmerken bedoeld als weerbaarheid, zelfvertrouwen, eigenwaarde, flexibiliteit en creativiteit in het omgaan met verschillende situaties. Het kind kan hierdoor problemen adequaat aanpakken en zich goed aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het kind leert en ontdekt wie het is, wat het kan, welke interesses het heeft en welke vaardigheden er nodig zijn in welke situatie.

 

Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie

Sociale competentie omvat vaardigheden en kennis over hoe je met anderen omgaat, je weg vinden in een groep, samenwerken, rekening houden met anderen, conflicten voorkomen en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

In de interactie met andere kinderen, met andere volwassenen, de ervaring van "in een groep zijn" en daar je weg in vinden, ervaren en ontdekken kinderen wat wel en niet werkt in de omgang met elkaar.

 

Het eigen maken van waarden en normen

Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden en normen (regels) van de maatschappij waarin zij leven, leren kennen en zich eigen maken. Zo kunnen zij hun weg vinden in de maatschappij.

Het kindercentrum is een veel bredere samenlevingsvorm dan het gezin. Kinderen ontmoeten er veel verschillende mensen en maken kennis met een diversiteit aan normen, waarden en vaak ook verschillende culturen. De groep biedt mogelijkheden om zich de algemeen geldende waarden, normen en regels van de samenleving eigen te maken.

 

Competentie betekent weten (kennis) en kunnen (vaardigheden). Weten wat er van je verwacht wordt, weten wat je kunt of weten hoe het in elkaar zit en hiermee kunnen omgaan, hiernaar handelen. Letterlijk betekent competentie bekwaamheid.

 

Samenvatting van de pedagogische uitgangspunten

 

Om een kind op de opvang zo goed mogelijk te begeleiden heb ik een visie ontwikkeld die ik in de volgende punten uiteenzet. Deze punten geven aan wat ik denk dat een kind nodig heeft.

 

      Ik ga uit van een positieve benadering van kinderen. Ik wil kinderen stimuleren en aanmoedigen en waardeer elk kind zoals het is. Respect in de omgang vind ik fundamenteel.

 

      Het is belangrijk dat het kind zich prettig en op zijn gemak voelt en plezier heeft.

 

      Ik vind het belangrijk om in te gaan op wat kinderen zelf aangeven of inbrengen. Dat kan gaan om duidelijk aangegeven concrete ideeŽn voor spel of activiteiten, maar ook om vragen of behoeftes die minder uitgesproken zijn.

 

      Goed luisteren en kijken naar kinderen is essentieel. Ik stem mijn benadering, gedrag en handelen af op wat kinderen individueel en binnen de groep inbrengen en nodig hebben.

 

      Kinderen kunnen veel en hebben vaak meer in zich dan je op het eerste gezicht ziet. Het is belangrijk om elk kind veel verschillende ervaringen te bieden, zodat het zich kan ontwikkelen en ontplooien. Zo wordt de mogelijkheid geboden om "eruit te laten komen wat erin zit".

 

Ik geef kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen maar geef ook grenzen aan waar dat nodig is. Kinderen moeten kunnen ontdekken, zich verwonderen, uitproberen, de wereld verkennen en hun eigen mogelijkheden daarin zien en ervaren. Uitdaging is belangrijk en vraagt om een balans met de behoefte aan fysieke en emotionele veiligheid. Ik zoek steeds naar een zorgvuldige en bewuste balans tussen de noodzakelijke veiligheid, zowel fysiek als emotioneel, en het bieden van uitdaging in de omgeving, de activiteiten en de speelmogelijkheden.